Kultura

Nagroda Nobla z fizyki za wkład w badania nad złożonymi układami fizycznymi

Nagroda Nobla z fizyki za wkład w badania nad złożonymi układami fizycznymi

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki trafiła w 2021 roku do Syukuro Manabe, Klausa Hasselmanna i Giorgio Parisiego. Królewska Szwedzka Akademii Nauk uhonorowała ich za badania nad złożonymi układami fizycznymi.

Syukuro Manabe z Uniwersytetu Princeton i Klaus Hasselmann z Instytutu Maxa Placka w Hamburgu otrzymają połowę nagrody za badania nad modelami klimatycznymi i ociepleniem klimatu. Z kolei Giorgio Parisi z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie otrzyma drugą połowę nagrody za badania nad fluktuacjami i zaburzeniami w złożonych układach fizycznych - od skali atomu po układy planetarne.

Nagrody Nobla są przyznawane w od 1901 roku w pięciu dziedzinach, określonych w testamencie Alfreda Nobla: medycynie i fizjologii, fizyce, chemii, literaturze i za działania na rzecz pokoju (tu laureatów wskazuje norweski komitet). W dziedzinie ekonomii nagroda jest przyznawana od 1969 roku i decyzje podejmuje Bank Szwecji, który jest fundatorem nagrody.

Laureaci są telefonicznie informowani o werdykcie tuż przed publicznym ogłoszeniem ich nazwisk. Dlatego tydzień, w którym ogłaszane jest przyznanie nagrody w kolejnych dziedzinach bywa nazywany „Nobel Calling”.

Nagroda Nobla 2021 i pandemiczne zasady

Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także pieniądze. W ubiegłym roku Fundacja Noblowska podwyższyła o 1 mln koron (98 tys. euro) do 10 mln koron (980 tys. euro) wartość nagrody pieniężnej w każdej z sześciu dziedzin.

W związku z pandemią Covid-19 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Sztokholmie nie odbędą się tradycyjne uroczystości. Laureaci tak jak przed rokiem mają otrzymać nagrody w swoich krajach za pośrednictwem szwedzkich placówek dyplomatycznych. Decyzja dotycząca wręczenia nagrody w Oslo ma zapaść w połowie października