Opinie

Fidesz broni wyroku polskiego TK. Węgierski europoseł mówi o „politycznym ataku"

Fidesz broni wyroku polskiego TK. Węgierski europoseł mówi o „politycznym ataku
Węgierski europoseł Laszlo Trocsanyi poinformował, że Grupa Fideszu w Parlamencie Europejskim opowiada się za ochroną konstytucji krajowych i jest zaniepokojona tym, że „instytucje europejskie przypuściły polityczny atak na zeszłotygodniową decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego”.

Europoseł rządzącego na Węgrzech Fideszu odniósł się do wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że niektóre przepisy Traktatu o UE są niezgodne z polską konstytucją.

Europoseł Fideszu: UE opiera się na suwerenności i równości państw

Laszlo Trocsanyi, obecny europoseł Fideszu i minister sprawiedliwości Węgier w latach 2014-2019 stwierdził, że wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego ustalił pierwszeństwo praw wynikających z konstytucji krajowej w tych obszarach, w których prawo unijne nie posiada wyłącznej kompetencji.

Polski Trybunał Konstytucyjny nie kwestionuje nadrzędności prawa wspólnotowego we wszystkich sprawach, w których Unia ma kompetencje, ale stwierdza, że konstytucja narodowa stoi na czele systemu prawnego – ocenił Trocsanyi. – Polski Trybunał bronił stanowiska, że suwerenność, demokratyczna legitymacja i porządek konstytucyjny państw członkowskich stanowią fundament narodowych konstytucji, która jest ramą egzekwowania unijnego prawa – dodał.

Jego zdaniem decyzja polskiego TK wpisuje się w szereg decyzji narodowych trybunałów konstytucyjnych, wywołanych tym, że instytucje unijne nie respektują przyjętej w traktatach założycielskich zasady przenoszenia pełnomocnictw.

Unia Europejska i europejskie prawo istnieją i można je stosować dlatego, że umożliwiły to konstytucje państw członkowskich. Unijne instytucje także podczas realizowania swoich kompetencji są zobowiązane respektować suwerenność i konstytucyjną tożsamość państw członkowskich– ocenił. – Podkreślamy, że funkcjonowanie integracji europejskiej opiera się na suwerenności i równości państw członkowskich. Wymiar sprawiedliwości, a więc także niezawisłość sędziów, uważamy za ważną wspólną wartość, ale nie można kwestionować prawa poszczególnych państw do tego, że przeprowadzają reformę wymiaru sprawiedliwości w celu jego skuteczności– dodał.