Opinie

Jak Polacy oceniają reformy Ziobry? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Jak Polacy oceniają reformy Ziobry? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń
Zbigniew Ziobro nie ma powodów do zadowolenia. Wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazują, że zdecydowana większość Polaków negatywnie ocenia reformy w wymiarze sprawiedliwości.

Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić, jak obecnie Polacy oceniają reformy w wymiarze sprawiedliwości, za które odpowiada Zbigniew Ziobro. Sondaż przeprowadzony przez United Surveys nie przynosi dobrych wieści liderowi Solidarnej Polski. Z badania wynika, że zdecydowana większość respondentów negatywnie ocenia zaproponowane przez polityka zmiany.

Sondaż. Jak Polacy oceniają reformy Ziobry?

Na pytanie: „jak ocenia Pan/Pani zmiany w sądownictwie, które od 2015 roku przeprowadza Zbigniew Ziobro?” 40,4 proc. respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 36,8 proc. „raczej źle”. Łącznie daje to aż 77,2 proc. negatywnych ocen. Przeciwnego zdania jest zaledwie 11,1 proc. ankietowanych: 9,8 proc. badanych wybrało odpowiedź „raczej dobrze” a 1,3 proc. „zdecydowanie dobrze”. Jednocześnie 11,7 proc. respondentów nie jest w stanie jednoznacznie ocenić reform w sądownictwie.

Reformy sądowe Ziobry

W tym kontekście warto dodać, że propozycje Zbigniewa Ziobry doprowadziły do konfliktów z Komisją Europejską. Już w 2017 roku KE zarekomendowała wszczęcie wobec Polski szereg procedur przewidywanych przez artykuł 7 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z możliwością łamania praworządności i obawami o podporządkowanie sędziów władzy.

Cały czas toczy się także spór z TSUE. 27 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty okresowej kary w wysokości miliona euro dziennie. Kara jest liczona od dnia doręczenia naszemu krajowi tego postanowienia do dnia, w którym Polska wypełni zobowiązania wynikające z połowy lipca 2021 roku.

Zakładają one likwidację Izby Dyscyplinarnej. TSUE podkreślił m.in., że „działania te są konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii Europejskiej oraz wartości, na których opiera się UE, w szczególności wartości państwa prawnego”.