Opinie

Matura 2021. Matematyka rozszerzona. Zadania, arkusz CKE, szczegóły

Matura 2021. Matematyka rozszerzona. Zadania, arkusz CKE, szczegóły

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym zaczyna się dziś o godz. 9:00. Matematyka jest drugi najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym. Zdaje go w tym roku 74,6 tys. absolwentów, czyli 27,5 proc. wszystkich tegorocznych abiturientów. Maturzyści! Chcecie jeszcze dziś sprawdzić jak wam poszło? Tuż po godz. 14:00 opublikujemy arkusz CKE z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z proponowanymi przez naszego eksperta odpowiedziami. Poniżej szczegóły!

Reklama

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym potrwa 180 minut. Arkusz CKE zawiera zadania zamknięte wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte, w tym krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Maturzyści mogą korzystać z wybranych wzorów matematycznych, cyrkla, linijki oraz kalkulatora prostego. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów. Kiedy maturzyści dowiedzą się jak im poszło? Wyniki matury 2021 już 5 lipca.

Matura 2021 z matematyki poziom rozszerzony. Gdzie arkusz i odpowiedzi?

Maturzyści! Jeśli jeszcze dziś chcecie sprawdzić, jak wam poszło na egzaminie, u nas znajdziecie arkusz CKE z dzisiejszego egzaminu. Arkusz opublikujemy tuż po 14:00 w naszym raporcie specjalnym . Następnie strona po stronie będziemy dodawać kolejne proponowane rozwiązania zadań, które zaproponuje nasz ekspert.

Sesja matury 2021 rozpoczęła się 4 maja. Od tego dnia codziennie publikujemy dla was arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami. Zobacz dotychczasowe arkusze: 

Matura 2021. Matematyka na poziomie rozszerzonym bardzo popularna


Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski. Zdawało go 158,4 tys. maturzystów, czyli 58,5 proc. Na drugim miejscu znalazła się właśnie matematyka. Zdaje ją 74,6 tys. absolwentów, czyli 27,5 proc. wszystkich tegorocznych maturzystów. Dla porównania w roku ubiegłym matematykę zdawało 70 tys. abiturientów.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazł się język polski - zdawało go 57,8 tys. osób, czyli 21,3 proc., a na czwartym - geografia. Ten przedmiot z kolei będzie zdawać 53,9 tys. osób, czyli 19,9 proc.

Na kolejnych miejscach są: biologia, którą chce zdawać 44,3 tys. absolwentów (16,3 proc.), chemia - 25,8 tys. (9,5 proc.), fizyka - 19,9 tys. (7,3 proc.), historia - 18 tys. (6,6 proc.), wiedza o społeczeństwie - 15,8 tys. (5,8 proc.), informatyka - 9 tys. (3,4 proc.), język niemiecki - 5 tys. (1,9 proc.), historia sztuki - 3,4 tys. (1,3 proc.).

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających.