Opinie

Wniosek o wotum nieufności wobec Czarnka, wybór RPO. Rozpoczynają się posiedzenia Sejmu i Senatu

Wniosek o wotum nieufności wobec Czarnka, wybór RPO. Rozpoczynają się posiedzenia Sejmu i Senatu
Najbliższe trzy dni zapowiadają się bardzo pracowicie dla parlamentarzystów. Posłowie zajmą się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka, a senatorowie podejmą decyzję w sprawie wyboru nowego RPO.

Na stronie Sejmu został opublikowany harmonogram prac podczas 35. posiedzenia niższej izby parlamentu. Pierwszego dnia trzydniowego posiedzenia, w środę 21 lipca, obrady rozpoczną się o godz. 10:00, a posłowie wysłuchają m.in. sprawozdania Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu, informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2020 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku.

Jako piętnasty punkt programu zapisano rozpatrywanie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wniosek ten będzie uzasadniał poseł Rafał Grupiński. Niewiadomą pozostaje, czy w czasie trzydniowego posiedzenia Sejmu, posłowie zajmą się projektem, który potocznie określany jest mianem „Lex TVN”.

Wybór RPO. Senat podejmie decyzję

Na 27. posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w dniach 21-23 lipca, senatorowie podejmą decyzję w sprawie kandydatury Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich, a także kandydatury Karola Nawrockiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Dodatkowo wyższa izba polskiego parlamentu rozpatrzy kilkanaście ustaw, w tym m.in.: Ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw oraz Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii energetycznych.