Polska

Biznes bliżej ludzkich spraw

Biznes bliżej ludzkich spraw
Społeczna odpowiedzialność, czyli inwestowanie w budowanie lokalnej wspólnoty

Od lat zmienia się rozumienie roli przedsiębiorstw w naszym otoczeniu. Nadal są one oczywiście źródłem utrzymania dla pracowników, nadal celem jest osiąganie zysków, ale firmy coraz częściej są czymś znacznie więcej – integralną częścią lokalnej społeczności, często głównym katalizatorem jej rozwoju. Są takie, jak KGHM, które tę rolę pełnią od dawna, w innych pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, które jeszcze niedawno nieraz bywało pustym hasłem, wpisywanym do misji firmy, dopiero nabiera treści.

Co najważniejsze, cele ekonomiczne i społeczne nie są ze sobą sprzeczne. Wręcz przeciwnie. Jeszcze kilka dekad temu przedsiębiorstwo było co najwyżej miejscem pracy, zapewniającym w mniejszym lub większym stopniu środki utrzymania. Często złem koniecznym – uciążliwym dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Dziś to oni są podmiotem.

Dla takiego koncernu jak KGHM publikacja wyników finansowych to tylko jeden z przekazów. Nawet rekordowe zyski dziś już nie wystarczą by zdobyć uznanie. - Serce KGHM bije na Dolnym Śląsku, wiele wysiłku wkładamy w rozwijanie dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem. W ubiegłym roku wsparliśmy lokalne gminy i ich mieszańców nie tylko wpływami z podatków, ale także poprzez uruchomienie prozdrowotnych programów, m.in. w Głogowie czy Legnicy. Zainicjowaliśmy programy wspierające rodziny oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – zapewnia prezes KGHM Marcin Chludziński.

I nie są to tylko słowa. Ostatnie lata to dla koncernu intensywne prace na rzecz wytyczenia nowych standardów nie tylko finansowych, ale i w szerokim tego sowa znaczeniu – etycznych. Spółka funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie sfery, jak społeczeństwo, środowisko, ekonomia i gospodarka, bezpieczeństwo oraz efektywność zasobowa.

W 2017 r. KGHM Polska Miedź SA dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Swoimi działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju firma wpisuje się w pełni i kompleksowo w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ (tzw. Agendy 2030). - Ochrona praw człowieka, eksploatacja z poszanowaniem środowiska naturalnego, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz transparentność w relacjach z interesariuszami mają dla nas kluczowe znaczenie i stanowią filar naszej działalności na globalnym rynku, jednocześnie tworząc wartość dla naszych interesariuszy. Potwierdzeniem najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności stosowanych na co dzień w KGHM jest udział między innymi w indeksie FTSE4Good – podkreśla Lidia Marcinkowska- Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM.

Jak to wygląda w praktyce? Działania są wielowątkowe – od etycznego wymiaru biznesu (obejmującego m.in. standardy antykorupcyjne, ale też stosowania kryteriów przestrzegania praw człowieka przy współpracy z kontrahentami), poprzez troskę o środowisko naturalne (wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, minimalizacja zanieczyszczeń), aż po współpracę ze środowiskami lokalnymi.

Działania w tej ostatniej sferze zauważalnie poprawiają komfort życia lokalnych społeczności. Przykłady? Przy rozbudowie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most o Kwaterę Południową, KGHM w ramach porozumień z Gminami Rudna i Grębocice dofinansowywał w tych miejscowościach: wypoczynek dla dzieci, opiekę zdrowotną, sanatoria dla dorosłych, rewitalizację parków i miejsc do wypoczynku, oczyszczanie rowów, zabezpieczenie rzek, ochronę gleb i upraw przed szkodliwym wpływem przemysłu, ochronę dóbr kultury.

Z Polkowicami KGHM współpracował przy organizacji letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowywał opiekę zdrowotną, ochronę gleb i upraw. Współpraca dotyczyła także poszukiwania alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną, dostępu do internetu i poprawy zasięgu telefonii komórkowej. W gminie Żukowice natomiast oprócz środków finansowych na rozwój gminy, KGHM zapewnia opiekę zdrowotną oraz karty rekreacyjne dla mieszkańców.
W 2019 r. przekazano środki finansowe gminom Głogów i Legnica na programy zdrowotne i społeczne. W pierwszym przypadku w grę wchodziły m.in. otwarcie poradni nefrologicznej czy seanse w grocie solnej dla szkół podstawowych. W Legnicy natomiast KGHM wspierał badania profilaktyczne w kierunku chorób płuc, tarczycy, diagnostyki nowotworów.

Dla wielu lokalnych społeczności koncern sponsoruje zajęcia sportowe i imprezy rekreacyjne. Jednym z wielu przykładów może być sponsorowanie nauki pływania dla ponad 700 dzieci z regionu Zagłębia Miedziowego. Sponsoring imprez sportowych czy wydarzeń kulturalnych to dziesiątku eventów. W minionym roku spółka przeznaczyła na te cele 33,3 mln zł. W poprzednich latach tego rodzaju wydatki zawsze przekraczały 25 mln zł.

W księgach rachunkowych takie wydatki zapisywane są po stronie kosztów, ale jest to przede wszystkim inwestycja, dzięki której firma staje się integralnym członkiem lokalnej wspólnoty.

ADS. Materiały prasowe