Polska

Kryzys na granicy. Ilu migrantów otrzymało nakaz wyjazdu z Polski?

Kryzys na granicy. Ilu migrantów otrzymało nakaz wyjazdu z Polski?

1860 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską, otrzymało postanowienia z nakazem opuszczenia Polski - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Dodała, że postanawiania oznaczają także trzyletni zakaz wjazdu do Strefy Schengen.

Postanowienia wprowadziła nowelizacja, która weszła w życie 26 października. Wydaje je komendant placówki Straży Granicznej. Otrzymują je cudzoziemcy, których zatrzymano niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy. Dostają w nich nakaz opuszczenia terytorium RP i zakaz wjazdu do Polski i państw Strefy Schengen na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Rzeczniczka SG poinformowała, że dotychczas takie postanowienia otrzymało 1860 migrantów, którzy nielegalnie przedostali się z Białorusi do Polski. Każdemu z nich zakazano wjazdu do Polski i całej Schengen na trzy lata. Cudzoziemcy, którzy dostają postanowienia, są doprowadzani do linii granicy. W środę otrzymało je 56 migrantów, we wtorek 44, a w poniedziałek 66.

Nielegalni migranci. Jakie są przepisy?

Wspomniana nowelizacja wprowadziła też przepis, który pozwala Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawiać wnioski o ochronę międzynarodową bez rozpoznania, jeśli złożyły je osoby zatrzymane niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba przybywa bezpośrednio z terytorium, na którym grozi jej niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia krzywdy.

Dotąd UdSC bez rozpoznania pozostawił pięć wniosków, które złożyli obywatele Iraku. - Dotyczyło to samotnych mężczyzn, którzy procedurę uchodźczą chcieli wykorzystać w celach ekonomicznych i dalszej migracji do krajów Europy Zachodniej np. Niemiec - mówił rzecznik Urzędu Jakub Dudziak.

Kryzys migracyjny. Co z osobami bez rozpoznanego wniosku

Ppor. Michalska wytłumaczyła, że wnioski zatrzymanych migrantów przekazywane są do UdSC pocztą elektroniczną. Cudzoziemcy na decyzję czekają w placówce SG. Ci, wobec których będzie trwała procedura uchodźcza, trafiają do ośrodka strzeżonego.

Tym, których wnioski pozostawiono bez rozpoznania (czyli jak na razie pięciu Irakijczykom), wydaje się postanowienie o opuszczeniu RP.

Przepisy dotyczące nielegalnej migracji zmieniono w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tys. prób nielegalnego przekroczenia tej granicy, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.