Polska

Podsumowanie "ośmiu miesięcy intensywnych prac". Komisja do spraw pedofilii przedstawi raport

Podsumowanie

Na początku przyszłego tygodnia komisja do spraw pedofilii ogłosi swój pierwszy raport - poinformowano w wydanym w czwartek komunikacie. Komisja przekazała, że ośmioczęściowy dokument liczy blisko 300 stron i zawiera między innymi wyniki badań akt spraw sądowych oraz rekomendacje skierowane do organów państwa.

Komisja do spraw pedofilii, której pełna nazwa brzmi Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, poinformowała w czwartek w komunikacie, że "na początku przyszłego tygodnia" zostanie ogłoszony pierwszy raport z jej prac.

Przekazano, że liczy on blisko 300 stron i "zawiera m.in. wyniki badań akt postępowań sądowych i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i innych podmiotów". "Przygotowywane jest także jego streszczenie" - dodano.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15PAP/Mateusz Marek

Dokument w ośmiu częściach

Podkreślono, że raport został opracowany - zgodnie z ustawą o komisji - w rok po powołaniu jej członków, na podstawie "ośmiu miesięcy intensywnych prac zespołu urzędu". Dokument - podano - składa się z ośmiu części.

"W pierwszej przedstawione zostały zadania i usytuowanie Państwowej Komisji na tle innych organów władzy publicznej i podmiotów sprawujących wymiar sprawiedliwości. W kolejnej części opisano zjawisko wykorzystania seksualnego dzieci w aspektach prawnym i psychologiczno-seksuologicznym. Opis stanowi wstęp teoretyczny do - przeprowadzonych przez Państwową Komisję - ogólnopolskich badań nad problemem przestępczości seksualnej w latach 2017-2020 na szkodę dzieci poniżej lat 15. Wyniki badań zostały zaprezentowane w części trzeciej" - przekazała komisja.

Z kolei w czwartej części "znajduje się opis działań podjętych przez Państwową Komisję w związku ze zgłoszonymi sprawami, informacje o uczestnictwie w postępowaniach karnych na prawach oskarżyciela posiłkowego oraz o monitorowanych postępowaniach i wnioskach do Prokuratora Krajowego". "Na podstawie analizy przyjętych spraw możliwa była identyfikacja problemów występujących w postępowaniach karnych, co opisano w części piątej raportu. Następnie zaprezentowano specyfikę postępowań wyjaśniających prowadzonych w sprawach, w których doszło do przedawnienia karalności, w części szóstej" - poinformowano.

"Finalną część raportu stanowią rekomendacje"

Jak zaznaczyła komisja, "w części siódmej opisane są inicjatywy ustawodawcze Państwowej Komisji oraz kontakty z podmiotami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi". "Finalną część raportu stanowią rekomendacje stworzone na podstawie wniosków płynących z wysłuchań osób pokrzywdzonych, badań własnych i spraw powierzonych Państwowej Komisji" - przekazano w komunikacie.

Zapewniono, że pełna treść raportu będzie jawna i zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach komisji.

"Analiza i ocena skali wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce"

O pracach nad przygotowaniem takiego raportu komisja informowała już od połowy kwietnia tego roku. Wówczas zapowiedziano na lipiec raport, w którym zawarta ma być "analiza i ocena skali wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce i wskazanie największych problemów oraz rozwiązań, w tym zmian prawnych i instytucjonalnych".

CZYTAJ TAKŻE: "Osoby skrzywdzone, biorące udział w postępowaniach kanonicznych, doznawały wtórnej wiktymizacji"

Państwowa komisja ds. pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 roku. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października ubiegłego roku, od 6 listopada w siedzibie przy ul. Twardej 18 w Warszawie. Jego działania polegają na pomocy osobom indywidualnym, a także analizie i ocenie obecnych systemów pomocy poszkodowanym oraz karania sprawców. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada zeszłego roku.