Polska

Wiceminister sprawiedliwości: rozpoczął prace zespół do spraw przeciwdziałania pedofilii

Wiceminister sprawiedliwości: rozpoczął prace zespół do spraw przeciwdziałania pedofilii

Zespół do spraw przeciwdziałania przestępczości seksualnej wobec dzieci zainaugurował prace w Ministerstwie Sprawiedliwości - poinformował wiceszef resortu Marcin Romanowski. Dodał, że celem jest stworzenie systemu chroniącego dzieci krzywdzone zarówno przez bliskich, jak i osoby obce.

Romanowski, który przewodniczy pracom zespołu, zaznaczył, że efektów prac zespołu należy się spodziewać do końca 2022 roku, zaś wdrożenie tych efektów "nastąpi między innymi poprzez rozwiązania legislacyjne".

- Praca będzie się odbywała w grupach tematycznych. Całość będzie koordynowana, tak aby wszystkie działania były spójne i wzajemnie się uzupełniały. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Aktualnie ustalamy ostateczny skład grup tematycznych. Do 20 grudnia mamy zamiar opracować "diagnozę" i zidentyfikować potrzeby (...), czyli ustalić rzetelnie aktualny stan w Polsce, a potem już zabrać się do pracy - powiedział wiceminister.

Zespół został utworzony w końcu września na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W jego skład weszli między innymi pracownicy resortu sprawiedliwości, w tym delegowani sędziowie oraz pracownicy Służby Cywilnej, przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Służby Więziennej, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Cele zespołu dotyczącego przeciwdziałania przestępczości seksualnej wobec dzieci

Jak zapisano w tym dokumencie do zadań zespołu należy analiza aktualnych rozwiązań dotyczących przeciwdziałania przestępczości seksualnej wobec dzieci i opracowanie krajowego planu działania na rzecz przeciwdziałania takim przestępstwom oraz wypracowanie propozycji legislacyjnych w tym zakresie.

- Ministerstwo stoi na stanowisku, że realizacja założonych celów wymaga ścisłego współdziałania także z ekspertami zewnętrznymi, posiadających wiedzę i doświadczenie w różnorodnych obszarach, takich jak edukacja, ochrona zdrowia, prawa człowieka, bezpieczeństwo teleinformatyczne, cyfryzacja, usługi turystyczne, media i komunikacja, wsparcie osób zagrożonych i skrzywdzonych, w tym cudzoziemców, ściganie sprawców, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości - zaznaczył Romanowski.

Dodał, że bez wątpienia "prowadzone prace muszą się odbywać przy udziale ekspertów ze środowiska naukowego". Dlatego - jak dodał - do współpracy zaproszono także przedstawicieli KPRM, resortów zdrowia oraz edukacji i nauki, NASK, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Rzecznika Praw Dziecka i naukowców.

- Z identyczną propozycją zwróciliśmy się do Państwowej Komisji do spraw pedofilii. Cieszymy się, że zaproszenia zostały przez nich zaakceptowane. To pokazuje jak problem ten jest istotny i jak wielu osobom oraz podmiotom zależy na jego rozwiązaniu - ocenił wiceminister.

Przekazał, że chodzi o "stworzenie systemu, który będzie chronił dzieci w najbliższym środowisku - domu i szkole, gdy dzieci są krzywdzone przez bliskie, znane im osoby, ale także takiego, który będzie je chronił, gdy są krzywdzone przez obcych, nie tylko gdy mają osobisty kontakt z krzywdzicielem, ale także gdy dochodzi do tego on-line". - Będziemy działać również w obszarze wykorzystywania seksualnego dzieci występującego w kontekście handlu ludźmi - wskazał Romanowski.

- Wierzymy, że współpraca w takim eksperckim i zaangażowanym gronie pozwoli nam na osiągnięcie wymiernych efektów i opracowanie do końca 2022 roku krajowego planu działania, a także zbudowanie skutecznego systemu ochrony małoletnich. Wdrożenie planu nastąpi między innymi poprzez rozwiązania legislacyjne - przekazał wiceminister.

Ponadto - zgodnie z ministerialnym zarządzeniem - przewodniczący zespołu ma przedstawiać szefowi resortu sprawiedliwości roczne sprawozdania - do 30 kwietnia każdego roku.