Styl Życia

Ojciec Paweł M. stworzył we wrocławskim klasztorze wspólnotę, która działała jak sekta. Manipulował jej członkami, bił i gwałcił

Ojciec Paweł M. stworzył we wrocławskim klasztorze wspólnotę, która działała jak sekta. Manipulował jej członkami, bił i gwałcił

Ojciec Paweł M. uzyskiwał zaufanie kobiet, po czym przystępował do ataku. Przełożeni wiedzieli o tym, ale nie zrobili niemal nic. Raport komisji o nadużyciach u wrocławskich dominikanów przypomia niekiedy sceny jak z „Sodomy”.

Ojciec Paweł M. Z uczestniczek spotkań charyzmatycznych wypędzał złego ducha bijąc je skórzanym, dominikańskim pasem. Angażował w to pozostałą część wspólnoty. Pas wędrował z rąk do rąk i każdy z uczestników mógł zadawać razy rzekomo opętanej osobie. Twierdził, że za sprawą modlitw grupy, która wokół siebie zbudował, odrodzi się nie tylko zakon dominikański, ale również Kościół. Skupieni wokół niego młodzi ludzie byli gotowi oddać swoje życie za lidera.

Raport dominikanów o przemocy i nadużyciach seksualnych

Paweł M. to postać rodem z Dostojewskiego. Wcielenie zła, a jednocześnie miał w sobie coś pociągającego. Starsi bracia wspominają, że lewitował. Uczestnicy spotkań charyzmatycznych, że siłą woli wprawiał w ruch przedmioty. Zbierając ze Stanisławem Obirkiem materiały do „Gomory”, książki o polskim Kościele, słuchaliśmy tych relacji z niedowierzaniem.

Zwłaszcza, że do niedawna o występkach Pawła M. wiedzieli nieliczni. Ofiary i zakonnicy. Opinia publiczna pamiętała go z zupełnie innej strony. Jego msze we wrocławskim klasztorze ściągały tysiące młodych ludzi. Ale to była tylko fasada. Za nią M. zbudował wokół siebie krąg, do którego wciągnął grupę młodych kobiet. Tworzył z nimi relacje na zasadzie przewodnictwa duchowego. Oswajał i uzyskiwał zaufanie, po czym przystępował do ataku, przełamując tabu intymności. Raport potwierdził, że kobiety znajdujące się w orbicie wpływów Pawła M. były przez niego gwałcone, niektóre wielokrotnie.

Dziś rzecznikiem ofiar jest ojciec Marcin Mogielski, który od lat zabiegał, by sprawą zajęła się zewnętrzna komisja. Choć od wrocławskiej działalności Pawła M. upłynęły dwie dekady, trauma ofiar dominikanina trwa nadal. Skutki psychomanipulacji religijnej utrzymują się latami.

Tym bardziej, że jak zauważa z goryczą Ksiądz Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z UKSW, przez blisko dwadzieścia lat w zakonie panowała zmowa milczenia. To fakt. Dominikanie doskonale wiedzieli o nadużyciach ojca Pawła. W istocie był bezkarny.

Opublikowany w środę raport komisji eksperckiej, dotyczącej działalności Pawła M., stwierdza jasno, że zwierzchnicy nie zareagowali odpowiednio na doniesienia o przestępstwach dominikanina. Już na początku jego działalności duszpasterskiej „można było zaobserwować niepokojące zjawiska związane z jego nieprawidłową osobowością, a także zdumiewającymi przejawami religijności”. Wmawianie ludziom opętania czy straszenie diabłem praktykował już w Poznaniu, gdzie zaczynał zakonną karierę.

„Pod wpływem praktyk religijnych o charakterze charyzmatycznym stopniowo ujawniały się w działalności i osobowości Pawła M. rysy coraz bardziej niepokojące. Ze strony zakonu dominikańskiego nie było na to odpowiedniej reakcji. Skutki okazały się dramatyczne. Zakonnik dopuścił się ogromnych krzywd względem wielu osób, z którymi zetknął się w pracy duszpasterskiej” – stwierdza raport. Prowadzona przez M. w latach 1996-2000 we Wrocławiu wspólnota św. Dominika była oparta na „mechanizmie psychomanipulacji”.

Ojciec Maciej Zięba wiedział o działalności Pawła M.

W raporcie wielokrotnie pojawia się też nazwisko ojca Macieja Zięby. To pod jego skrzydłami wyrósł ojciec Paweł M. Z ustaleń komisji wynika, że Zięba, który był wtedy prowincjałem dominikanów, wiedział o tym, co dzieje się we wrocławskim klasztorze. Ale nie zrobił nic, by rozwiązać ten problem i pomóc ofiarom.

Pisząc „Gomorę” usłyszeliśmy: „Napiszcie koniecznie o Ziębie”. O tym niezwykle wpływowym zakonniku powiedziano nam bardzo wiele złego. Opowiadali nie byli dominikanie, ale ojcowie pozostający w zakonie. Do napisania o byłym prowincjale dominikanów namawiano nas, zanim jeszcze gruchnęła wieść o nadużyciach, których miał się dopuszczać Paweł M.

Zmarły w grudniu 2020 r. ojciec Maciej Zięba, uchodzący do niedawna za ikonę liberalnego kościoła w Polsce, prowincjałem był przez dwie kadencje. Miał wielkie ambicje. Omal nie został biskupem. Usłyszeliśmy również, że starał się zostać generałem zakonu. Jego obsesyjna podejrzliwość i przeświadczenie, że otaczają go w zakonie spiskowcy, była niesłychana.

Fakt, był intelektualistą, miał sporo kontaktów. Wykonał tytaniczną pracę, by dźwignąć zakon z parafiańszczyzny, tchnąć życie we wspólnoty akademickie, instalować braci na uniwersytetach. Trudno się dziwić, że był powszechnie szanowany. Tyle, że to fasada. Zamiast skupiać się na realnych problemach zakonu, skupiony był na tropieniu wrogów.

Nie tylko Paweł M. i dominikanie?

Mało się o tym mówi, ale kazusów ojca Pawła może być więcej. Młodzi ludzie, którzy odrzucają tradycyjne formy praktyk religijnych, szukają alternatywy. Często stają się nią charyzmatyczne formy kultu. Każdego roku miliony wyznawców w Ameryce Południowej, Azji czy Afryce porzucają Kościół katolicki i inne wspólnoty protestanckie, tworząc zbory i denominacje zielonoświątkowe (zwane też pentakostalnymi). W Polsce nowe formy religijności zielonoświątkowej zadomowiły się we wnętrzu Kościoła katolickiego. Według księdza Andrzeja Kobylińskiego mamy do czynienia z „uzielonoświątkowieniem”.

Czy Kościół ze sprawy Pawła M. wyciągnie jakieś wnioski? Wątpię. Raczej rozejdzie się on po kościach.

To dobrze, że dominikanie upublicznili raport, który przygotowała zewnętrzna komisja. Ale to zbyt mało. Każde nadużycie duchownych, o których piszą w ostatnich latach media, pokazuje jasno, że w kościele musi nastąpić zmiana sposobu sprawowania władzy. W tej skostniałej w średniowiecznych procedurach instytucji trzeba na nowo wymyślić sposób sprawowania władzy. Format arbitralności, nadmiernego skupienia władzy w rękach jednostki/biskupa/prowincjała wyczerpał się. Obecny sposób sprawowania władzy w kościele zawsze będzie generował patologie. I jeszcze nie raz o nich usłyszymy.

Czytaj więcej: „Leszek, nic się nie stało”. Głódź został ukarany przez papieża za tuszowanie pedofilii. Biskupi właśnie to wyśmiali