Tech

Jest umowa na projekt siedziby i wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego

Jest umowa na projekt siedziby i wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego

Spółka z Krakowa wygrała przetarg na zaprojektowanie siedziby i wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego. Projekt ma powstać w ciągu 15 miesięcy.

Władze Muzeum Getta Warszawskiego podały, że spółka KB - Projekty Konstrukcyjne ma 15 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowy muzeum. Jak zaznaczono w komunikacie, zawierać ma on "koncepcję architektoniczną, projekt budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego na Woli zawierającej koncepcję i projekt wystawy wraz z projektami wykonawczymi (w tym scenariusze prezentacji multimedialnych, ich projekty graficzne oraz funkcjonalności), a także kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych".

Facebook

Projektowali już dla Muzeum Warszawy

Wykonawca - jak przekazało muzeum - jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzgodnień przewidzianych przepisami prawa, wykonania lub pozyskania niezbędnych ekspertyz oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę muzeum. "Umowa przewiduje także wsparcie i doradztwo na etapie przygotowania do wszczęcia i w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i wystawy do czasu zawarcia przez muzeum umowy z generalnym wykonawcą, a następnie pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz wystawy, aż do podpisania końcowego protokołu odbioru prac" - głosi komunikat.

Muzeum opisało także spółkę KB - Projekty Konstrukcyjne, która wygrała w przetargu: "Krakowska pracownia projektowa specjalizuje się w realizowaniu projektów konstrukcyjno-budowlanych, przygotowywaniu ekspertyz konstrukcyjnych oraz ocen stanu technicznego obiektów budowlanych. Szczególnym profilem działalności są prace konstrukcyjne związane z budynkami zabytkowymi, ich adaptacją do nowych funkcji oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia substancji zabytkowej. Spółka została stworzona przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów w Krakowie, Polsce i poza granicami kraju. W latach 2014 - 2017 biuro opracowało kompleksową dokumentację projektową m.in. dla Muzeum Warszawy i Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu" - podano w komunikacie.

W postępowaniu przetargowym wpłynęły jeszcze dwie oferty: Konsorcjum New Amsterdam sp. z o.o. (lider Konsorcjum) Pracownie konserwacyjne Zabytków "ARKONA" sp. z o.o. (partner Konsorcjum) oraz : WXCA sp. z o.o. (lider Konsorcjum) 22 Architekci sp. z o.o. (partner Konsorcjum).

W skład komisji przetargowej pod przewodnictwem Joanny Dudelewicz, zastępczyni dyrektora Muzeum ds. ekonomiczno-organizacyjnych i inwestycji, weszli prof. Andrzej Betlej - dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, dr Eleonora Bergman - historyczka architektury i b. dyrektorka Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, prof. Andrzej Koss - dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przy ASP w Warszawie i ASP w Krakowie, Krzysztof Ozimek - architekt, członek zarządu SARP, dr Hanna Węgrzynek - zastępca dyrektora Muzeum ds. naukowych i wystawienniczych, dr Hanna Nowakowska-Sito - historyk sztuki, kustosz dyplomowany w Muzeum Historii Polski i Piotr Walkowiak - architekt, doradca przy projekcie budowy Muzeum Historii Polski.

"To najbardziej zobowiązujący i wymagający projekt"

Komisja - jak poinformowano - po ocenie m.in. "sposobu realizacji założeń merytorycznych, spójności i adekwatności przyjętych rozwiązań projektowych oraz zakresu i sposobu realizacji wytycznych w odniesieniu do zaleceń merytorycznych dla wystawy stałej, w tym zgodności koncepcji z zasadami ochrony konserwatorskiej", najwyżej oceniła projekt krakowskiego biura projektowego kierowanego przez dr inż. Stanisława Karczmarczyka.

Po dopełnieniu procedur przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych Muzeum Getta Warszawskiego zawarło umowę z Wykonawcą KB - Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. na opracowanie projektu siedziby Muzeum Getta Warszawskiego wraz z projektem wystawy stałej, uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

- To najbardziej zobowiązujący i wymagający projekt. Gdy zespół projektantów wystawy zmierzył się z narracją, zrozumieliśmy, że symbol łóżka szpitalnego jest najbardziej adekwatny do roli tego miejsca w historii, do ogromu cierpienia i tych scen, które znamy z historii getta. Odrębnym problemem jest otoczenie przestrzeni szpitala formalną kakofonią. Krucha przestrzeń historyczna jest przytłoczona, zmiażdżona, ginie we współczesnej agresywnej architekturze wieżowców - mówi cytowany w komunikacie architekt w zespole projektowym dr Jerzy Wowczak.

Jak podkreśla, stąd potrzeba ochrony tego miejsca. - Wprowadzenia go w tę skalę a równocześnie nadania mu 'skali człowieka', w której detal historyczny – na wyciągnięcie ręki – daje szansę na refleksję i stymuluje współczesną architekturę. Chcielibyśmy, aby to miejsce było wyjątkowe w dwójnasób: w skali człowieka i ze względu na jasny komunikat, jasną treść: 'uwaga! - to jest autentyczny relikt, a to - co go otacza - dodaje cytowany w komunikacie Wowczak.